Kitab suci: Kuan Sheng Ti Cun Ing Yen Thao Yuen Ming Sheng Cing

Tata cara membaca:
1. Sebaiknya sebelum membaca sutra ini, bersujud 3 kali dan setelah selesai membaca bersujud 3 kali lagi.
2. Bacalah atau hafalkanlah sutra ini secara rutin sebanyak 3 kali, 7 kali dan 21 kali (minimal 3 kali).
3. Sewaktu membaca sutra ini haruslah berpakaian sopan dan bersih. Cuci muka, kaki, tangan serta mulut terlebih dahulu.
4. Sutra ini boleh dibaca dalam keadaan duduk, bersila, berdiri atau berlutut.
5. Tidak dianjurkan membaca sutra ini sambil tiduran ataupun di dalam kamar tidur.

KUAN SHENG TI CING

1 KUAN SHENG TI CUN ING YEN THAO YUEN MING SHENG CING.
2 HAN HAN SHOU THING HOU, LUE CIE THAO YUEN CING.
3 SHU YU YU QUAN SE, YE MENG YU FAN JEN.
4 WAN CING CHIEN TIEN YOU, WU CING WEI CU SING.
5 CE MI CHUAN CHEN SHE, PU KHE SHE WEI CING.
6 FEN SIANG KAO LANG SUNG, CHI FU CI LAI LIN.
7 JEN NENG CHAO YIN SUNG, CU CI PU SIANG CHIN.
8 CIA CAI KUNG CHE CING, YAO MEI HUA WEI CHEN.
9 COU CHUAN FENG CHE CING, FENG PO CI KHE PHING.
10 SIN JEN PHEI CHE CING, THU LU PAO AN NING.
11 SHU SHENG KHAN CHE CING, PU CHIU PU CHING YUN.
12 FU JEN SUNG CHE CING, AL NU WU NAN CHENG.
13 RUO WEI WANG HUA NIEN, WANG HUA CAO CHAO SHENG.
14 RUO WEI FU MU NIEN, FU MU SIANG SIA LING.
15 JE NIEN SAN WU PIEN, HUO SUNG PAI CHIEN SHENG.
16 CU SHEN CIE HUAN SI, CAI SHE PING KUANG MING.
17 SIUNG SHE HUA WEI CI, FU LU SHOU CHUNG CENG.